Brussel

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ondersteunt de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen. Hoe doen we dat?

 • We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het Vlaams beleid voor Brussel.
 • We verlenen verschillende soorten subsidies:
  • werkingssubsidies aan partnerorganisaties;
  • subsidies voor projecten die de erkenning van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
  • investeringssubsidies via het Vlaams Brusselfonds om het netwerk van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen (en hun gebruikers) in Brussel te versterken;
  • een algemene werkingssubsidie en subsidie voor investeringen in infrastructuurwerken aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
 • We versterken het Nederlandstalig netwerk in Brussel.
 • We ondersteunen en financieren onderzoek en analyses over de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, zoals de Taalbarometer.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.