Gemeente-Stadsmonitor

Een meet-en leerinstrument voor besturen en burgers!

infographic cijfers gemeenten

De Gemeente-Stadsmonitor is een meet-en leerinstrument voor zowel besturen als burgers. Iedereen kan ermee aan de slag om het beleid van gemeenten en steden te analyseren, voor te bereiden en te onderbouwen.

Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner die de staat van alle 300 Vlaamse gemeenten beschrijft aan de hand van 300 indicatoren. Ruim 100 van die indicatoren verzamelen we via een driejaarlijkse burgerbevraging van bijna 400.000 burgers verspreid over heel Vlaanderen.

  • Is het leuk wonen in de buurt?
  • Kan je veilig wandelen en fietsen in je gemeente?
  • Heb je contact met je buren?
  • Ben je tevreden over de diensten van je gemeente of stad?

De bevraging behelst uiteenlopende thema’s zoals tevredenheid, leefbaarheid, mobiliteit, samenleven, wonen, vrije tijd, klimaat en gezondheid.

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. We willen de Gemeente-Stadsmonitor, in co-creatie met én voor lokale besturen, uitbouwen tot het data- en kennisplatform voor elk bestuur. Ook burgers en organisaties kunnen de Gemeente-Stadsmonitor gebruiken voor inspraak en participatie in de lokale besluitvorming.

Hoe gebruik je de Gemeente-Stadsmonitor? 

De nieuwe versie van de Gemeente-Stadsmonitor zal vanaf juni 2021 beschikbaar zijn.

We lichten alvast een tipje van de sluier op: 

  • Wil je meer informatie over jouw gemeente? Elke gemeente zal over een kant-en-klare steekkaart beschikken met kerngetallen, een omgevingsscan en een thematische samenvatting van de surveyresultaten.
  • Ben je geïnteresseerd in een specifiek thema? Een thematische samenvatting op Vlaams niveau zal gelijkaardige uitdagingen voor verschillende gemeenten blootleggen.
  • Wil je zelf aan de slag met de resultaten en data combineren of vergelijken? Via de interactieve data-tool kan je indicatoren opvragen, zelf je grafieken samenstellen en deze snel downloaden in jouw gewenst formaat.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

10 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.