Lokale Besluiten als geLinkte Open Data

Een schat aan informatie van lokale overheden herbruikbaar voor iedereen!

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data, kortweg LBLOD, haalt de schat aan relevante informatie uit de stoffige archieven van lokale overheden. Hoe? Door beslissingen van burgemeesters, colleges en gemeenteraden in Vlaanderen beschikbaar, doorzoekbaar en herbruikbaar te maken voor overheden, burgers en ondernemingen.

Hergebruik van informatie dankzij linked open data

Het LBLOD-ecosysteem is gebaseerd op standaarden en linked open data. Wat betekent dat? Lokale overheden maken besluiten op volgens eenzelfde standaard zodat machines ze kunnen lezen. Die informatie wordt open gepubliceerd. Vervolgens linken machines de gegevens aan databronnen van waaruit bedrijven ze kunnen oppikken om applicaties te bouwen.

De mogelijkheden om gegevens Google-gewijs te hergebruiken, zijn onbeperkt. Zo kan een GPS-toepassing automatisch rekening houden met de wegenwerken in je gemeente dankzij de metadata in de gelinkte publicatie van een gemeentebesluit.

Ons ultiem doel? Samen de administratieve last van besturen verlagen, interbestuurlijke samenwerking aanmoedigen en vooral: hergebruik van data voor iedereen mogelijk maken!

Een gezamenlijk parcours van ABB en lokale besturen

Lokale besturen gingen begin 2019 voor het eerst aan de slag met LBLOD. Ze werden verplicht om bepaalde besluiten, besluitenlijsten en stukken te publiceren op hun webtoepassing en te melden aan de toezichthoudende overheid. We ontwikkelden ook een eigen open-source teksteditor ‘Gelinkt Notuleren’ en werken nauw samen met de leveranciers van notuleringssoftware voor lokale besturen.

Een intensief begeleidingstraject zal ervoor zorgen dat lokale besturen alle kennis en expertise in handen hebben om tegen juni 2021 de omslag te maken naar een gelinkte publicatiemethode.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.