Stad na corona

Corona als inspiratie voor de stad van morgen

logo 'stad na corona'

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Vooral in onze steden werden de gevolgen van de pandemie in verschillende domeinen zoals gezondheid, economie en mobiliteit snel duidelijk.

Maar we zagen ook veel creativiteit en veerkracht: mensen verkozen massaal de fiets boven de auto, de straten zonder files gaven opnieuw ademruimte aan de buurtbewoners, solidariteitsacties kenden een grote weerklank, lokale handelszaken floreerden en het samenhorigheidsgevoel nam toe.

Kunnen we die veranderingen ook verankeren op lange termijn? De coronacrisis dwingt ons tot een reflectie over de positie en de veerkracht van de steden binnen de samenleving. Een terugkeer naar het oude normaal zou een gemiste kans zijn, maar hoe ziet de stad na corona er dan uit?

7 experten reflecteren over de stad na corona

Minister Somers wil samen met Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale beleidsverantwoordelijken in hun aanpak steunen. Met het project ‘Stad na corona’ reikt hij hen een aantal handvaten aan waarmee ze de gevolgen van de coronacrisis het hoofd kunnen bieden.

Op de website ‘Stad na corona’ reflecteren zeven experten in korte video’s over de stad na corona.

Geert Noels (economie), Aline Muylaert (digitalisering), Yasmien Naciri (sociale mobiliteit), Erik Wieërs (stedelijke leefomgeving), Alexander D’Hooghe (mobiliteit), Elke van Hoof (welzijn) en Stijn Baert (werk)

  • overschouwen en evalueren het effect van de coronapandemie op de steden in het algemeen en op hun expertisedomein in het bijzonder;
  • formuleren aanbevelingen over hoe de stad als ankerpunt kan dienen om deze crisis op de lange termijn te overwinnen;
  • schuiven een visionair toekomstbeeld naar voor over en voor de stad na corona.

Naast de website verschijnt een publicatie met essays van de experten. Daarin gaan ze dieper in op een aantal kernvragen. Ze formuleren ook aanbevelingen ter ondersteuning van een stedelijke aanpak.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.