Integratie & Inburgering

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkt mee aan het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving. Hoe doen we dat?

  • We adviseren  de minister van Integratie en Inburgering in de uitbouw van het beleid.
  • We ontwikkelen het regelgevende kader rond integratie en voor de samenwerking met de diverse partners. We volgen de uitvoering ervan op.
  • We staan in voor de wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van het beleid.
  • We initiëren en financieren innoverende projecten bij lokale besturen en organisaties.
  • We sensibiliseren en versterken kwetsbare groepen via campagnes en verschillende andere infokanalen.
  • We werken structureel samen met middenveldpartners en ondersteunen hen financieel via subsidies.
  • We coördineren het horizontale integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse overheid.
  • We zien toe op de navolging van het inburgeringstraject. We leggen geldboetes op bij inbreuken op de inburgeringsverplichtingen.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

1 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.