Lokale besturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) zet zich in voor goed functionerende lokale besturen. Hoe doen we dat?

 • We zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake
  • de organisatie en werking van lokale besturen (gemeente, OCMW's, districten, provincies, eredienstbesturen), de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen;
  • het strategisch en financieel beleid van lokale besturen;
  • de lokale samenwerking en verzelfstandiging, het lokaal personeelsbeleid en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen.
 • We staan in voor het bestuurlijk toezicht op en de behandeling van klachten over lokale besturen.
 • We verlenen algemene en specifieke subsidies aan lokale besturen en controleren het gebruik ervan.
 • We geven advies, informatie en ondersteuning aan lokale besturen.
 • We rapporteren en monitoren de financiële toestand van lokale besturen.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Wil je een klacht indienen tegen een beslissing van een lokaal of provinciaal bestuur? Dat kan niet via dit formulier. Raadpleeg de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.

Ik heb een vraag over:
1 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.