Steden

Het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) gaat voor sterke en duurzame steden. Hoe doen we dat?

  • We formuleren beleidsvoorstellen om te komen tot duurzame, creatieve en leefbare steden.
  • We begeleiden, ondersteunen en verlenen subsidies aan lokale besturen binnen de thema’s:
    • stadsvernieuwing;
    • slimme steden;
    • sociale inclusie.
  • We volgen de Europese agenda op inzake stedenbeleid, fondsenwerving en projectoproepen.
  • We staan in voor de monitoring en rapportage, zoals bij de Gemeente-Stadsmonitor.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.