Vlaamse Rand

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ondersteunt het Vlaamse en groene karakter in de Vlaamse Rand. Hoe doen we dat?

  • We coördineren het Randbeleid van de Vlaamse Regering;
  • We bouwen aan een groene Rand en een sterk sociaal weefsel via subsidies;
  • We werken samen met vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant;
  • We verzamelen cijfers en stimuleren wetenschappelijk onderzoek over de regio;
  • Via het Randfonds bieden we extra kansen aan initiatieven van andere beleidsdomeinen en gemeenten.

Contact

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.

 


Het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur via het e-mailadres ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.