Vaccinatie COVID-19: specifieke groepen

Vaccinatie COVID-19: specifieke groepen

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken. De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van elke doelgroep. Niet iedereen bereik je met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie vinden hieronder interessante instrumenten, praktische tips en tricks, goede praktijken, links en aanbevelingen om verschillende groepen in de maatschappij optimaal te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19-vaccinatie. Deze rubriek kwam tot stand met inbreng van onder meer de VVSG en de agentschappen Integratie en Inburgering en wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie.

Op de portaalsite www.laatjevaccineren.be vind je meer en algemene informatie rond de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Informatie voor specifieke groepen

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie en heb je meer vragen rond COVID-19-vaccinatie, de vaccinatiestrategie of de organisatie van een vaccinatiecentrum? Raadpleeg de website laatjevaccineren.be of neem contact op via e-mail.

Vragen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons weten!