Vaccinatie COVID-19: communicatie in andere talen en helder Nederlands

De informatie over de vaccinatiecampagne van de Vlaamse Overheid moet integraal toegankelijk zijn voor personen die laaggeletterd of anderstalig zijn. Op deze pagina plaatsen we de beschikbare materialen om COVID-19-vaccinatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor personen die laaggeletterd of anderstalig zijn. Op de website laatjevaccineren.be vind je daarnaast ook de richtlijnen van de Vlaams overheid over hoe je een vaccinatiecentrum inricht en laat werken.

Uitnodigingen

Meer info over de uitnodigingsbrief COVID-19-vaccinatie in andere talen

Communicatie in andere talen en helder Nederlands

 • Op de website van Wablieft vind je informatie, video- en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands.
 • Op de website van diversiteitspraktijk.be vind je tips om te communiceren met laaggeletterden tijdens corona.
 • Verspreiding van meertalige informatie – naast de voorgeschreven bestuurstaal – is cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de vaccinatie. Dit is dus ook nuttig in het vaccinatiecentrum. Dit is toegestaan door de taalwetgeving.
 • De agentschappen voor integratie en inburgering (Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas en IN-Gent) zijn cruciale actoren in het informeren van anderstaligen, en nieuwkomers en volwassen inburgeraars.
  • Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert de mobiele app Crisis Information Translated (CIT). Hiermee bieden het Agentschap anderstaligen actuele en correcte informatie over vaccinatie en de huidige coronamaatregelen. Het gaat onder meer om de Vlaamse oproepingsbrieven, het traject in het vaccinatiecentrum en de medische vragenlijst die je daar moet beantwoorden. We verwijzen ook door naar de Brusselse vaccinatie-informatie. De informatie is beschikbaar in 18 talen ter beschikking. De app is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play.
  • Op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je posters, infofiches, audio en video over de meest recente maatregelen van de overheid, de preventie van corona en de vaccinatiecampagne in meerdere talen en in duidelijk Nederlands.
  • Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft ook een specifieke pagina met belangrijke lessen en handvaten over het bereiken van kwetsbare groepen met een migratieachtergrond. Je vindt er tevens heel wat inspiratie uit verschillende Vlaamse steden en gemeenten over hoe zij dit aanpakten.
  • Gent stelt sensibiliseringsmateriaal in andere talen beschikbaar via de eigen website, de vertaalbibliotheek en het webportaal waar je tolken kan aanvragen.
  • Atlas verspreidt materiaal over de maatregelen en de vaccinatiestrategie zodat anderstalige Antwerpenaren de informatie in eigen taal en op een toegankelijke manier ontvangen. De centrale communicatie verstuurt sms’en en mailings naar alle klanten met een openstaand dossier bij updates van de coronamaatregelen. Atlas ontsluit deze informatie op haar website en publiceert informatie over het beschikbare materiaal op de kennisbank.
  • Maatschappelijke oriëntatiecursussen en persoonlijke gesprekken met de klant georganiseerd door de agentschappen voor Integratie en inburgering zijn een middel voor het informeren van volwassen inburgeraars en anderstalige minderjarige volwassenen. Uit onderzoek blijkt immers dat klanten en cursisten informatie die trajectbegeleiders of leerkrachten geven, als betrouwbaar ervaren. Bij specifieke medische vragen of regels verwijst men door naar artsen of de relevante organisaties.
 • Op de officiële website van de Belgische overheid met informatie over corona vind je meertalige informatie over vaccinatie en over de coronamaatregelen. De site herbergt ook informatie van de agentschappen integratie en inburgering. Op de pagina vind je brochures en audio over vaccinatie in verschillende vreemde talen. De audiobestanden bevatten steeds beknopte informatie in eenvoudige taal.
 • De agentschappen integratie en inburgering geven tips over hoe je audio kan inzetten om anderstaligen of laaggeletterde Nederlandstaligen te bereiken (pdf).
 • Op de website van watwat vind je een brochure met info over het virus in het Nederlands, het Farsi, Arabisch, Turks, Frans en Engels. Anderstalige jongeren kunnen zo ook toegankelijke informatie verkrijgen over hoe ze hun risicogedrag beter kunnen inschatten en op een geïnformeerde manier zelf keuzes kunnen maken.
 • Het vaccinatiecentrum Bolwerk in Vilvoorde publiceerde op YouTube een filmpje in het Berbers/Ruffin over de vaccinatieflow.
 • Verschillende gemeenten hebben informatie voor laagtaalvaardigen en anderstaligen op hun lokale website gezet:
  • Met meertalige titels (English (Engels)), zoals op antwerpen.be
  • In de rubriek ‘Veelgestelde vragen over de vaccinatie’, bijvoorbeeld op genk.be
  • Gent maakt info beschikbaar op de webpagina van de stad en ook de Gentse eerstelijnszone maakte een overzicht van de beschikbare laagdrempelige vaccinatie-info. De Stad biedt daarnaast begrijpelijke informatie aan in verschillende talen.
 • De Brusselse vzw Foyer organiseert een informatiecampagne in 18 talen over het coronavaccin. Praktische, meertalige informatie over de vaccinatie in Brussel in filmformaat vind je op de website van Foyer. In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelde Foyer ook meertalige filmpjes met de hoopvolle boodschap van de vaccinatiecampagne.
 • De tolkentelefoon werkt met gecertificeerde tolken. Gezien een vaccinatiecentrum een medische context heeft, is het belangrijk te werken met gecertifieerde sociaal tolken. Een aantal steden neemt eigen initiatieven voor tolken:
  • Mechelen heroriënteert daarvoor hun taalhulpen om in de vaccinatiecentra ondersteuning te bieden als vrijwilliger of videotolk.
  • Zorg ook dat medewerkers van een lokale infolijn beroep kunnen doen op tolken en meertalige informatie.. Stad Genk kondigt de beschikbaarheid van tolken duidelijk aan in hun rubriek ‘Veelgestelde vragen over de vaccinatie’ op genk.be.
  • Gent zet zowel voor anderstaligen als voor personen met handicap volop in op hulpmiddelen: heldere taal, telefoontolken, afstandstolken VGT, mobiele ringleiding…

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie en heb je meer vragen rond COVID-19-vaccinatie, de vaccinatiestrategie of de organisatie van een vaccinatiecentrum? Raadpleeg laatjevaccineren.be of contacteer vaccinatiecentra@vlaanderen.be.

Vragen over de inhoud van deze pagina? Contacteer vlaanderenhelpt@vlaanderen.be.