Begroting 2020

Programma G Brussel: tabel begroting 2020
Artikel Bedrag in euro
Dotatie Vlaamse Gemeenschapscommissie 27.150.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie gemeenschapsinfrastructuur 1.116.000
Algemene werkingskosten 52.500
Projectsubsidies  1.976.500
Coronamiddelen projecten en partners 615.000
Br(ik - Alles voor stadsstudenten 1.747.000
Brukselbinnenstebuiten 131.000
Studio Globo 128.000
Huis voor Gezondheid 428.000
Kenniscentrum Woonzorg Brussel 197.000
Kuumba 126.000
Vlaams-Brusselse Media 5.956.000
BRIO 99.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie Brede School 705.000
Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel 134.000
Huis van het Nederlands Brussel 397.000
Coronamiddelen Huis van het Nederlands Brussel 38.000
Muntpunt 2.402.000
Herverdeling VEB Muntpunt 109.000
Coronamiddelen Muntpunt 107.000
Werking Volwassenenonderwijs 633.000
Vlaams Brusselfonds 2.989.000
Coronamiddelen Vlaams Brusselfonds 40.000
Eigen inkomsten Vlaams Brusselfonds 599.000
Totaal beleidskredieten 47.875.000
Vastleggingskredieten: overdracht 2019 Vlaams Brusselfonds 1.915.000