Begroting 2021

Programma G Brussel: tabel begroting 2021
Artikel Bedrag in euro
Dotatie Vlaamse Gemeenschapscommissie 27.225.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie gemeenschapsinfrastructuur 1.116.000
Algemene werkingskosten 172.000
Projectsubsidies  1.896.000
Br(ik - Alles voor stadsstudenten 1.747.000
Brukselbinnenstebuiten 166.000
Studio Globo 128.000
Huis voor Gezondheid 428.000
Kenniscentrum Woonzorg Brussel 199.000
Kuumba 126.000
Vlaams-Brusselse Media 5.973.000
BRIO 100.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie Brede School 705.000
Huis van het Nederlands Brussel 390.000
Uitgaven in het kader van het taalbeleid 100.000
Muntpunt 2.409.000
Werking Volwassenenonderwijs 633.000
Vlaams Brusselfonds 2.989.000
Eigen inkomsten Vlaams Brusselfonds 620.000
Totaal beleidskredieten 47.122.000
Relancemiddelen Vlaams Brusselfonds 10.000.000
Vastleggingskredieten: overdracht 2020 Vlaams Brusselfonds 1.153.000