Investeringssubsidies

Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Met het Vlaams Brusselfonds voert de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel een open en laagdrempelig investeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in te spelen op infrastructuurnoden en - opportuniteiten in de hoofdstad.

Het Vlaams Brusselfonds verleent investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.

De investeringsprojecten zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid van de bevoegde Vlaamse ministers in de domeinen jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport.

Navigeer links naar de belangrijkste onderwerpen of download het richtlijnenkader hieronder.

Hieronder vind je een presentatie waarbij het Vlaams Brusselfonds, het richtlijnenkader en de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds worden voorgesteld.