Kuumba

Kuumba, het Vlaams-Afrikaans huis in de Matongéwijk, bevordert de culturele, educatieve en economische uitwisseling tussen de Vlaamse gemeenschap en Afrikaanse gemeenschap in België en elders. Vzw Kuumba beheert een laagdrempelige ontmoetingsruimte en organiseert allerhande culturele en/of educatieve activiteiten om de sociale en professionele integratie van de Afrikaanse gemeenschap te bevorderen. Er is een doorlopend aanbod van danslessen, kooklessen, taallessen (Nederlands, Swahili en Lingala), rondleidingen in de wijk met Afrikaanse gidsen, onthaal van toeristen en interculturele dagen t.b.v. scholen en bedrijven. Kuumba fungeert ook als een informatieknooppunt voor bijvoorbeeld journalisten en studenten.