Projectsubsidies

Projectsubsidies Polsslag Brussel

De subsidielijn Polsslag Brussel – Projecten voor Brussel steunt initiatieven die Brussel en Vlaanderen met elkaar verbinden, de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen en het Brussels weefsel versterken.

Ze brengt een brede waaier aan projecten en initiatieven voort: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen, toeleiding naar werk, maatschappelijke participatie, burgerschapsvorming…

De subsidielijn werd via een participatief traject getoetst aan zijn maatschappelijke impact en relevantie en vervolgens geactualiseerd. Ze vormt het uitgelezen instrument voor de Vlaamse Gemeenschap om de polsslag van Brussel aan te voelen, waar diversiteit een realiteit is.

De subsidiegids beschrijft de voorwaarden waaraan een projectaanvraag moet voldoen om als een Project voor Brussel te worden gesubsidieerd.

Navigeer links naar de belangrijkste onderwerpen of download de subsidiegids hieronder.

Hieronder vind je een presentatie met een algemene voorstelling van de subsidielijn en toelichting bij de nieuwe accenten die in de subsidiegids werden gelegd dankzij het participatief traject.