Begroting 2022

Programma G Brussel: tabel begroting 2022
Artikel Bedrag in euro
Dotatie Vlaamse Gemeenschapscommissie 27 568 000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie gemeenschapsinfrastructuur 1.116.000
Algemene werkingskosten 172.000
Projectsubsidies 1.896.000
Br(ik - Alles voor stadsstudenten 1.755.000
Studio Globo 130.000
Huis voor Gezondheid 435.000
Kenniscentrum Woonzorg Brussel 202.000
Kuumba 127.000
Vlaams-Brusselse Media 6.030.000
BRIO 102.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie Brede School 705.000
Huis van het Nederlands Brussel 397.000
Uitgaven in het kader van het taalbeleid 225.000
Muntpunt 2.430.000
Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs 633.000
Vlaams Brusselfonds 2.989.000
Eigen inkomsten Vlaams Brusselfonds 921.000
Totaal beleidskredieten 48.022.000
Relancemiddelen Vlaams Brusselfonds 5.044.000
Vastleggingskredieten: overdracht 2021 Vlaams Brusselfonds 1.626.000