Projectsubsidies Polsslag Brussel: gesubsidieerde initiatieven

2024 - goedgekeurde projecten 

Cinemaximiliaan – New Connections 2024 – 73.300 euro

Met ‘New Connections’ wil Cinemaximiliaan via film en ontmoeting ook in 2024 bruggen slaan tussen 1) nieuwkomers en Vlamingen/Brusselaars en 2) Vlaanderen en Brussel. Al de activiteiten hebben tot doel een thuis en een netwerk te zijn voor de doelgroep.

 

Cultureghem – Cultureghem’s Lanceerplatform – 86.700 euro

Door de specifieke ligging (op de Abattoir in Anderlecht) en het beantwoorden aan primaire noden bereikt Cultureghem een uiterst diverse groep mensen, gaande van nieuwkomers over mensen in armoede tot ingenieurs. Cultureghem wil het maatschappelijk weefsel versterken door samen met deze mensen een (fysieke) plek te bouwen, het LANCEERPLATFORM, waar zij de touwtjes zelf in handen nemen en zichzelf en elkaar versterken. Een plek voor onthaal, voor vormingen en waar organisaties uit Brussel en Vlaanderen in verbinding kunnen komen met hén en elkaar.

 

Zinneke – Zinneke Parade 2024 – 75.000 euro

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen allerlei publieken uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. Die zin om samen originele ideeën uit te werken en tot leven te brengen, wordt om de twee jaar geïllustreerd tijdens de Zinneke Parade.

 

Brussels Museums – Nocturnes 2024 – 20.000 euro

De Nocturnes openen de ogen voor de schatten van de Brusselse musea en kunstencentra. Elke donderdagavond van 11 april tot en met 16 mei, van 17u tot 22u, ontdekt het publiek de tijdelijke tentoonstellingen en permanente collecties van bekende en minder bekende musea dankzij originele rondleidingen, toegang tot de coulissen en depots of creatieve workshops op maat.

 

De Vrienden van Brosella – Brosella Spring Festival & Brosella Summer Festival 2024 – 50.000 euro

Brosella biedt kwaliteitsvolle urban etno en jazz muziek aan voor een zo breed en divers mogelijk Brussels publiek doorheen het jaar. Dankzij de samenwerkingen met lokale en duurzame leveranciers en een breed cultureel en sociaal netwerk focust Brosella naast vergroenen en verduurzamen van de festivals ook op integrale toegankelijkheid en sociale inclusie. Het festival staat open voor gezinnen waarbij elk lid van het gezin een inhoudelijk sterk programma op maat kan terugvinden.

 

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel – Europa – Festival van Vlaanderen Brussel 2024 – 82.500 euro

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa focust met twee festivals, het internationale Klarafestival en het innovatieve én duurzame Walden Festival, op publieksverbreding en projecten met een sterke maatschappelijke impact. De festivals werken verbindend binnen Brussel en linken Brussel met Vlaanderen.

 

Jazz Projects – Brussels Jazz Weekend 2024 – 30.000 euro

Brussels Jazz Weekend biedt een forum voor de Belgische jazzscene. Jazz Projects is een bottom-up organisatie en biedt een transversaal cultureel platform aan dat alle (stedelijke) deelnemers integreert, informeert en sensibiliseert en daardoor bruggen bouwt tussen verschillende actoren, toegankelijk voor iedereen.

 

PeyMey Diffusion – BIFFF Participatifff 2024 – 40.000 euro

BIFFF Participatifff is een pakket cultuureducatieve, - participatieve en -toeleidende activiteiten om een breder en kwetsbaarder publiek te betrekken bij het festival BIFFF-festival. In 2024 wordt dat gerealiseerd via filmstages voor jongeren zonder formele filmervaring i.s.m. (inter)nationale regisseurs en filmprofessionals.

 

VI.BE – Stoemp! Brussels Caféconcerten 2024 – 60.000 euro

VI.BE wil de participatieve werking van haar Brusselse caféconcerten verder uittesten en duurzaam uitbouwen. Na een geslaagd en leerzaam eerste jaar treedt Stoemp! de komende 2 jaar met jaarlijks 22 caféconcerten op als geëngageerde bruggenbouwer en bouwt het verder via o.a. laagdrempelige trajecten aan een duurzame kweekvijver voor én door Brusselse aspirant-organisatoren en artiesten. Hiermee geeft VI.BE de Brusselse uitstraling van het Stoemp! project een extra waarde en bouwt het mee aan een gezond Brussels muzieklandschap.

 

Growfunding – Structurele sociale en financiële hefboom 2024 – 65.000 euro

Growfunding ontwikkelt een innovatieve sociaal-financiële hefboom die (Brusselse) werkingen toelaat via civic crowdfunding gedurende 2-4 jaar extra eigen inkomsten te realiseren en burgers en organisatie duurzaam laat participeren aan hun werking. Het gaat hier om de toekenning van een derde impulssubsidie, waarna dit initiatief in de gewone werking van Growfunding zal worden ingekanteld.

ART2Work – Nederlands2Start 2024 – 77.000 euro

Nederlands2Start wil meer kansen creëren voor het doelpubliek om hun kennis van het Nederlands te vergroten en om tegelijk een belangrijke impact te hebben op hun persoonlijkheidsontwikkeling in functie van het effectieve gebruik van deze kennis (zelfvertrouwen…). Dat moet hun tewerkstellingskansen vergroten, in en buiten Brussel. Art2Work wil een transversaal, geïntegreerd, actief en constant, taalbeleid Nederlands tot stand brengen binnen de organisatie dat tegelijk inspirerend is voor vele anderen.

be.brusseleir – Publiekswerking 2024 – 106.000 euro

Be.brusseleir heeft als doel het behoud en de promotie van de Brusselse streektaal via allerhande projecten voor een diverse doelgroep. Onze subsidie focust op de publiekswerking, die vooral wordt gedragen door de succesrijke theatervoorstellingen.

 

Debateville: debat- en spreekvaardigheidsateliers voor jongeren 2024 – 75.000 euro

Debateville bevordert de sociale mobiliteit en cohesie door jongeren tussen 10 en 14 jaar essentiële vaardigheden bij te brengen via een motiverend een veelzijdig naschools debatprogramma. Dankzij leuke, wekelijkse debatateliers leren ze een argumentatie opbouwen, zich inleven in een ander standpunt of een bewogen speech geven. De ateliers worden geleid door mentoren: getalenteerde vrijwilligers die zich inzetten als rolmodel voor andere jongeren.

 

Habbekrats – L’ilo, Brusselse jongeren in het Oog, in het Hart – 40.000 euro

Jong zijn in Brussel is niet gemakkelijk. Maar het wordt nog veel moeilijker wanneer de maatschappij ongenuanceerd en te negatief naar de jongeren kijkt. Habbekrats wil met L’ilo, een safe-space in de stadskern, een juist beeld geven van de Brusselse jeugd via een zeer transparant en toegankelijk aanbod in het hart van Brussel.

 

Lasso – Explo Labo – 60.000 euro

Met het project Explo Labo bouwt Lasso bruggen tussen professionals en vrijwilligers uit de kinderopvang van baby’s en peuters en kunstenaars of medewerkers van culturele organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op die manier wil Lasso de culturele en/of pedagogische competenties van de professionals en vrijwilligers versterken en ook de cultuurparticipatie van baby’s en peuters (0-3 jr.) op een duurzame manier ondersteunen.  Hiertoe wil Lasso netwerken uitbouwen, een aantal samenwerkingsexperimenten opzetten en zorgen voor kennis- en expertise-uitwisseling.

2023 - goedgekeurde projecten

KSA Nationaal – KSA Imelda Molenbeek – 6.000 euro

‘KSA Imelda Molenbeek’ focust met dit project op het aanbod van laagdrempelig en inclusief vrijetijdsaanbod voor Brusselse kinderen en jongeren, want KSA stelt zich als jeugdbeweging tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Tot voorheen was KSA niet actief in Brussel. Daartoe start deze KSA-werking vanuit een school, gelegen in een zeer diverse wijk in Brussel, om zo – vanuit een stevige basis – op korte termijn uit te groeien tot een buurtversterkend en -verbredend project.

Bricoteam -  Brusselse buurtsalons – 60.600 euro

POUTREL, een unie van 4 organisaties wil haar ruimtes toegankelijk maken voor elke Brusselaar (verenigd in clubs, buurtcomités, zelforganisaties maar ook particulieren). Het gaat over een grote(re) zalen, vergaderruimtes, en ook een feestzaal, in verschillende gemeentes in Brussel (Brussel Stad, Vorst en Anderlecht), die ze wil ter beschikking stellen en tot leven laten komen als ‘buurtsalons’, meer bepaald ontmoetingsplekken voor buurtbewoners en -gebruikers. POUTREL wil met de creatie van deze salons haar steentje bijdragen tot warme en verbonden buurten.

 

Leon – Dans als maatschappelijk bindmiddel - een impuls voor Leon – 88.000 euro

Leon vzw is de in 2021 opgerichte Brusselse werkstructuur en dans community rond choreograaf Seppe Baeyens. De artiesten verbonden aan Leon maken deel uit van een generatie kunstenaars die een inclusieve, democratiserende en verbindende visie op kunst deelt. Met dans als bindmiddel is Leon werkzaam in de superdiverse context van onze hoofdstad. Leon is de drijvende kracht achter een groeiend netwerk van Brusselse en Vlaamse organisaties uit het onderwijs, de zorgsector, het jeugdwerk, de kunstensector en de academische wereld. Rond thema’s als gemeenschapsvorming, levenslang leren, intergenerationaliteit, co-auteurschap en publieke ruimte wordt er gewerkt aan een uitwisseling tussen alle partners, zodat het laboratorium van Brussel als inspiratie kan dienen voor uitdagingen die ook in Vlaanderen meer en meer aandacht krijgen.

 

Centrum Ambulante Diensten – De Salto 2024 – 45.000 euro

De Salto is een stadsinnovatief en participatief project ter versterking van werkzoekende Brusselaars die geconfronteerd worden met allerlei typische grootstedelijke moeilijkheden. Het programma bestaat uit drie pijlers: arbeidsimmersie, 21e -eeuwse-communicatie en maatschappelijke verkenning met als doel om op een vernieuwende wijze verbinding te creëren tussen deze kwetsbare doelgroep, hulpverleners en maatschappij. Met dit initiatief willen we een goede praktijk ontwikkelen voor toekomstige initiatieven in Brussel en Vlaanderen voor deze doelgroep en een positieve impact verwezenlijken op de leefbaarheid van de stad.

 

Homaar – Uitbouw Homaar – Groeiplek voor jongeren Brussel – 2024 – 52.500 euro

De uitbouw van een groeiplek in Brussel voor jongeren van 15 tot 23 jaar die emotioneel vastlopen. Omwille van de stijgende vraag werd een nieuw groeiplek in Brussel opgestart, aangepast aan de hoofd- en grootstedelijke noden om zo laagdrempelige zorg te bieden aan de Brusselse jongeren. In 2024 wil deze innovatieve werking de brug tussen jeugdwerk en –welzijn verder uitbouwen.

 

Bazaar Trottoir – Bazaar Trottoir – 50.000 euro

Bazaar Trottoir wil zich uitbouwen tot een kwalitatieve organisatie die de nodige ruimte krijgt om verder te focussen op vernieuwende wandelingen. Naar scholen en organisaties toe wil Bazaar Trottoir een groot deel van het aanbod digitaliseren om een nog breder publiek te kunnen bereiken en hen een toegankelijk alternatief aan te bieden om Brussel te ontdekken.

 

GC Pianofabriek – System_D on Tour – 29.600 euro

System_D filmfestival viert reeds 11 jaar de verbeelding, het talent en de débrouille van ‘informele’ Brusselse filmakers. System_D on tour wil dit inspirerend werk valoriseren door archivering, een echte website en communicatie over het festival naar Brussel en Vlaanderen toe. Daarnaast is System_D on tour een samenwerking met MOOOV filmfestival om Brusselse kortfilms naar Vlaanderen te brengen en jonge Vlaamse filmprogrammatoren in Brussel op sleeptouw te nemen.

 

Entree (JHOB) – BX.Live – 15.000 euro

Entrée (JHOB vzw) lanceert BX.Live, een nieuw multidisciplinair festival voor en door jongeren. BX.Live start vanuit de ideeën en talenten van Brusselse jongeren en nodigt hen uit om samen op een zo laagdrempelige manier het festival mee vorm te geven. Naast muziek, richt BX.Live zich ook op beeldende en experimentele kunsten. Participatie, innovatie en creativiteit staan hierbij centraal. Het festival vindt op 17 en 18 november plaats in LaVallée.

 

Accattone films – Avila X Culturele Centra – 30.000 euro

Avila is een Brussels non-profitproject dat Belgische auteurscinema uitbrengt in de zalen en online beschikbaar stelt via video on demand. Het platform werd opgericht door filmmakers en biedt hedendaagse en klassieke, experimentele, hybride, documentaire en (kleinere) fictiefilms aan van zowel gevestigde als beloftevolle makers: films die elders ontbreken of in het ruime aanbod op de achtergrond dreigen te verdwijnen. Dit project ‘Avila x Culturele Centra’ spitst zich toe op het verenigen van culturele centra onder een cinefiel label, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het VOD-platform en het vergroten van de naamsbekendheid van Avila.

 

Parlangi – Parlangi@Brussels – 78.600 euro

Parlangi wil bruggen bouwen tussen Brusselse leerlingen en Vlaamse studenten. Via het Parlangi-platform oefenen anderstalige Brusselse leerlingen tussen 12 en 16 jaar Nederlands in één-op-één-videogesprekken met Vlaamse studenten. De studenten volgen de lerarenopleiding of sociaal werk aan een Vlaamse hogeschool en oefenen op die manier hun pedagogische en communicatieve vaardigheden.

 

Road to Glory – Road to 2023–2024 – 69.500 euro

Road to Glory richt zich – door het aanbieden van volledig gratis sportlessen – op een bijzondere groep jongeren die vandaag de dag niet (voldoende) wordt aangesproken door bestaande Belgische vzw’s, zijnde de jongeren uit een vaak kansarme omgeving die het “maatschappelijk niet goed doen” (bv. schoolverlaters, drugsverslaafden, (lichte en zware) criminelen, geradicaliseerde jongeren…) en die vaak niet worden aangetrokken door initiatieven met een intellectuele insteek.

Door het mengen van deze jongeren met de “buddy’s” van het project (zijnde young professionals zoals advocaten, ingenieurs, consultants, bankiers… die het “maatschappelijk wél doen”) in de sportzaal wordt een positieve omgeving gecreëerd voor jongeren waarbij zijn beroep kunnen doen op morele steun van de buddy’s en hun netwerk kunnen uitbouwen met mensen die positief in de maatschappij staan. Daarnaast wil Road to Glory workshops (waarbij in de keuze van het onderwerp rekening wordt gehouden met de interesse en vraag van de jongeren) aanbieden aan de jongeren om hen bepaalde “soft-skills” bij te brengen die voor hen nuttig kunnen zijn (bv. hoe stel ik een CV op? Hoe kan ik mijn eigen bedrijf opstarten?).

 

Belgische Rode Kruis (afdeling Brussel–Hoofdstad) – Rode Kruis Brussel–Hoofdstad weer op de kaart – 50.000 euro

Er zijn 13.000 Rode Kruis-vrijwilligers actief in Vlaanderen en slechts een 20-tal in Brussel. Dat tekort aan vrijwilligers staat in schril contrast met de maatschappelijke noden in Brussel, waar de activiteiten een antwoord op kunnen bieden. Met het plan ‘Rode Kruis Brussel-Hoofdstad weer op de kaart ‘ willen de initiatiefnemers de vrijwilligerswerking van het Rode Kruis in Brussel-Hoofdstad nieuw leven inblazen door bestaande activiteiten op te schalen en de huidige werking om te vormen naar een zelfbedruipende  Rode Kruis-afdeling in Brussel.

Brussels Operettetheater – Opvoering van de operette H.M.S. Pinafore – 24.000 euro

H.M.S. PINAFORE is de eerste succesvolle operette ontstaan uit de samenwerking van librettist William en componist Arthur Sullivan. Jonge solisten krijgen volop kansen. Het BOT zet ook een experimenteel project rond talentontwikkeling op poten.

 

Bronks – Export-Import Festival 2023 – 80.000 euro

Het tweejaarlijkse EXPORT/IMPORT FESTIVAL is een kwalitatief, grootschalig publieksevenement, in nauwe samenwerking met meerdere Brusselse partners, dat het belang van Brussel als vooruitstrevende hoofdstad van experiment onderstreept. Het enkel tonen van multidisciplinaire voorstellingen wordt overstegen door een diepgaande inbedding in de Brusselse context dankzijn de sterke, structureel verankerde participatieve werking, die via ‘community-project’ voortdurend de snel veranderende realiteit op de voet volgt. Het festival streeft in de eerste plaats ontmoeting en verbinding na door te focussen op de betrokkenheid van zeer uiteenlopende ‘communities’ en tracht via deze festivalvorm een plek te worden waar verschillende doelgroepen elkaar kruisen, ontdekken en inspireren.

 

Gluon – Hungry City – 37.300 euro

Met het educatief project “Hungry City” treden scholen en jongeren op als agenten van verandering in de voedselsector en dragen bij aan een maatschappijgericht voedselsysteem. Gluon speelt enerzijds in op de wereldwijde trend van jongeren om op zoek te gaan naar oplossingen voor een meer lokaal, eerlijk en duurzaam voedingssysteem, anderzijds biedt de organisatie een oplossing voor het tekort aan leerkrachten op secundaire scholen. Hungry City is de titel van een reeks workshops en expo’s waarbij jongeren in contact komen met lokale initiatieven die de toegang tot een gezonde, evenwichtige en toereikende voeding in de stad mogelijk maken.

Erasmushogeschool Brussel – Departement Mens & Maatschappij – BrOLL – Brussels Open Living Lab – 2de fase – 13.900 euro

Brussels Open Living Lab is een sociaal-educatief project waarbij oude, afgedankte en restmaterialen (cf. brol) van Brusselse organisaties en bedrijven actief worden ‘her’ingezet in een co-creatief proces met als doel kinderen en volwassen uit verschillende socio-culturele en socio-economische achtergronden met elkaar in verbinding te brengen.

 

Tint – Brusselse jongerenprojecten Tint 2023 – 50.000 euro

TINT heeft het komende seizoen (2023-2024) vier uiteenlopende projecten waarmee ze opnieuw met Brusselse jongeren aan de slag gaan. TINT zet zich in om het debat rond relevante maatschappelijke thema’s in Brussel aan te wakkeren via theater met Brusselse jongeren en door de uitwisseling met Vlaamse gelijkaardige organisaties bij diverse artistieke projecten.

 

Homaar – opstart Homaar – Groeiplek voor jongeren Brussel – 55.700 euro

Het gaat hier om de uitbouw van een groeiplek in Brussel voor jongeren van 15 tot 23 jaar die emotioneel vastlopen. Homaar vult al 5 jaar de leemte die er bestaat tussen de ambulante en residentiële zorg en maakt de brug tussen jeugdwerk en -welzijn in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De organisatie wil nu een werking in Brussel uitbouwen, aangepast aan de hoofd- en grootstedelijke noden en zo innovatieve laagdrempelige zorg bieden aan de Brusselse jongeren, wat ook de werking in Vlaanderen verder inspireert en versterkt.

 

Filemon – Filem’On filmfestival voor jong publiek – 25.000 euro

Filem’On is het enige participatieve filmfestival voor kinderen en jongeren tussen de 2 en 16 jaar. Het festival vindt plaats in de herfstvakantie. Via omkaderde filmvertoningen, participatieve projecten, workshops en stages trekt het festival jongeren naar culturele toplocaties in Brussel. Een specifieke aandacht gaat daarbij naar diversiteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.

 

Muziekpublique – Hide & Seek festival – Firefly Sessions 2023 – 10.000 euro

Het Hide & Seek festival haalt traditionele muziek uit haar niche en stelt deze muziek aan het brede publiek voor waarbij er actief wordt gefocust op het aanspreken en activeren van een zo breed mogelijk en divers publiek. Niet enkel de culturele rijkdom van Brussel, waaronder de talrijke traditionele muzikanten die in Brussel wonen, worden tijdens dit festival belicht, ook het Brussels stedelijke patrimonium staat een week lang centraal. De Firefly Sessions draaien rond het ontdekken van een bijzonder natuurfenomeen in combinatie met verrassende muziek.

 

Capital – Capital: attract, develop, empower 2023 – 80.000 euro

Capital wil een “One Stop Source” organisatie zijn waar verschillende projecten en organisaties onderdak krijgen om zo een brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden aan de Brusselse jongeren. Kerndoelstellingen zijn het crëeren van synergieën tussen de verschillende partners (zowel op het niveau van organisatie als werking) en het versterken van de Brusselse jongeren.

 

EVA BXL – Samen voor een Diploma  - 76.500 euro

Samen voor een Diploma is en wordt een beweging van oud-studenten (mentoren en ambassadeurs) en Brusselse studenten (+25) die zich engageren opdat meer mensen alsnog een diploma halen in het Nederlandstalig hoger onderwijs, in het bijzonder mensen met migratieroots.

 

Pool is Cool – Flow 2023 – 75.000 euro

FLOW 2023 is de verderzetting van FLOW 2021 en 2022, de eerste stap naar de herintroductie van publiek openluchtzwemmen in Brussel in vorm van een tijdelijk openluchtzwembad. De ambities liggen hoog: een plek creëren die tegelijkertijd een openluchtzwembad, een stedelijke attractie, een sociaal-relevante werkplaats en een plaats van maatschappelijke cohesie vormt. Bijkomende ambities voor 2023 focussen op het uiteindelijk realiseren van de sinds het begin beoogde ecologische waterzuivering, een duurzaam gestructureerde interne werking, betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, bijkomende infrastructuur (sauna) en, in de grotere context, het onderzoeken en toepassen van de ervaring met FLOW in Brussel voor concrete zwembadprojecten in Vlaanderen.

 

Ancienne Belgique – Boterhammen in het Park 2023 – 90.000 euro

Boterhammen in het Park is een muziekfestival dat een zomerse week lang elke middag focust op Nederlandstalige en/of Vlaamse artiesten. De reputatie en de kwalitatieve line-up lokt elk jaar weer een ruim publiek (niet alleen uit Vlaanderen) naar Brussel en toont zo de Vlaamse hoofdstad op een aangename en familiale manier. Ook voor veel mensen die in Brussel werken alsook Vlaamse Brusselaars en een groeiende schare andere inwoners van de stad, is Boterhammen in het Park een vaste afspraak. De koppeling van het festival aan het avondfestival Feeërieën heeft ook voor een verjonging gezorgd, een tendens waar de AB de komende jaren op verder werkt met het Zomerterras, het nieuwe namiddagluik.

 

GoodPlanet Belgium – Brussel in Nesten – Deel 2 – 33.000 euro

In een Nestelbos kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de natuur. Via diverse plekjes in het bos – de Nesten – worden al hun zintuigen geprikkeld en gaan ze aan de slag met 21e – eeuw vaardigheden: weerbaarheid, veerkracht, sociale vaardigheden, zelfregulatie, probleemoplossend denken… Na een succesvolle start in Vlaams-Brabant, wordt dit project in Anderlecht opgestart om Brusselse scholen en buitenschoolse groepen toegang te geven tot dit uniek concept.

 

Zig Zag – Couleur Café Festival 2023 – 60.000 euro

Couleur Café is een driedaags kosmopolitisch muziek- en cultuurfestival dat elk jaar tijdens het laatste weekend van juni plaatsvindt. Sinds 2017 vindt het festival plaats in het Osseghempark in de schaduw van het Atomium. Het festival ontvangt jaarlijks tot 25.000 binnen- en buitenlandse bezoekers per dag, waaronder een 5.000-tal kampeerders.

 

GC De Platoo – Plazey 2023 – 53.100 euro

Plazey is een projectmatige broedplaats, waarbij elke artistieke uiting ook een uitnodiging is tot engagement en tot ontmoeting tussen individuen, generaties en gemeenschappen. Het is een presentatieplek voor lokaal en (inter)nationaal talent, in de openbare ruimte, waarbij gedeeld eigenschap de toon zet en toegankelijkheid de norm is. Het festival zet de volgende jaren resoluut in op inclusie: zowel in de voorbereiding als in de presentatie van het festival wordt het eigen referentiekader opengebroken en wordt er met verschillende groepen onderzocht hoe een stadsfestival radicaal toegankelijk kan worden. Die analyse met aanbevelingen wordt gedocumenteerd en waar mogelijk sectorbreed ontsloten.

 

School zonder Racisme – Brussel Anders Bekeken – multiperspectieve ontmoetingen tussen Vlaamse en Brusselse scholieren – 38.100 euro

Dit project maakt verbinding tussen leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen. School zonder Racisme wil via twee types dagprogramma’s Vlaamse en Brusselse scholen met elkaar in contact brengen. Misschien hebben de leerlingen wel raakvlakken met elkaar waar ze het niet zouden verwachten. De leerlingen ontdekken elkaar en de grootstad Brussel.

 

Brussels by Water – De Waterbus: ontmoetingen op en langs het Kanaal – een gemeenschappelijk project dat de Vlaamse Rand en Brussel verbindt – 22.000 euro

De Waterbus is een aangenaam, klokvast en filevrij openbaar vervoermiddel op het Kanaal dat Brussel met de Vlaamse rand verbindt. Multifunctioneel, milieuvriendelijk, voor een zeer divers publiek en voor allerlei soorten verplaatsingen. De Waterbus, begeleid door een gids, staat voor beleving, verkenning, informatie, uitwisselingen, contacten en verbondenheid.

MUS-E Belgium – De Ambulanten – Toolbox for Care 2023 – 55.800 euro

De Ambulanten – Toolbox for Care is een ontwikkelingsproject voor kunstenaars die op een participatief artistieke manier aan de slag willen in woonzorgcentra (WZC). Vanuit een kunstenaarskernteam worden ervaringen, inzichten, reflecties en research verzameld en samengebracht in een toolbox for care: guidelines voor artistieke werking in WZC die verspreid en gedeeld zullen worden in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten, om actieve kunst- en cultuurbeleving te implementeren in WZC.

 

KFDA – Kunstenfestivaldesarts voor alle Brusselaars – 25.000 euro

Kunstenfestivaldesarts heeft in de laatste tien jaar een hedendaagse publiekswerking ontwikkelt in samenwerking met verschillende organisaties in Brussel. Deze subsidie zal het festival in de mogelijkheid stellen om de pioniersrol die het hierin opneemt een stevige nieuwe push te geven. Met verschillende nieuwe initiatieven worden Brusselaars ( en Vlamingen) bereikt die het festival nog niet kennen om zo een 100% toegankelijk festival te worden, een festival voor alle Brusselaars.

Wiels – Park Poétik 2023 – 60.000 euro

Park Poétik is een initiatief waarbij socio-culturele partners, artiesten en bewoners de handen in elkaar slaan om tussen 1 juli en 27 augustus een participatieve kunstenzomer te organiseren. De openbare ruimte van de gemeenten Sint-Gillis en Vorst en bij uitbreiding Anderlecht, Molenbeek en Brussel Stad, wordt ingezet als artistieke ontmoetingsplek voor jong en oud. Voor de 4de editie van dit gratis en duurzaam openluchtinitiatief zullen meer dan 100 activiteiten boordevol verwondering plaatsvinden om poëzie te strooien in de straten, gaande van pop-up verrassingen tot straatresidenties, van parades en performatieve installaties tot Fiesta Poétik als finale.

MIMA Museum – Afsluitevenement Local Heroes – 5.000 euro

Het MIMA is een museum voor actuele kunst in Molenbeek. De tentoonstelling “Local Heroes” combineert lichaamsoefening en mentale activiteit met elkaar, net als in Griekse gymnasia uit de Oudheid gebeurde. Vier maanden lang is het MIMA een tempel gewijd aan de bokskunst, ook wel de Nobele Art genoemd. De lessen in de Noble Art worden bij het MIMA verzorgd door leden van twee boksverenigingen in het stadscentrum: BBA en IBP. Die lokale helden dienen als inspiratie voor de betrokken kunstenaars, ze treden op als gids voor de bezoekers en ze worden zelf kunstbeoefenaars zodra ze de ring betreden om hun kunnen te tonen. Tijdens het slotweekend van de tentoonstelling ontvangt het museum boksers uit het buitenland, in samenwerking met de Vlaamse Boks Liga. Het doel is om boksers en hun familie uit te nodigen voor initiaties, wedstrijden en een rondleiding van de tentoonstelling. Het evenement zal begeleid worden door jongeren die lid zijn van de BBA en IBP.

Federatie van de Zelforganisaties in Vlaanderen – Brussel City Waves – 26.000 euro

Brussels City Waves is een participatief community-based-art project waarbij Brusselaars op een innovatieve manier worden uitgenodigd om deel te nemen aan een collectief creatief proces waarbij solidariteit centraal staat. In een tijd van crisis en onzekerheid biedt Brussels City Waves een opportuniteit voor verschillende gemeenschappen in Brussel om op een toegankelijke manier duurzame verbindingen aan te gaan als tegenwicht tegen vereenzaming en vervreemding.

Emino – Reboot Brussel – 83.000 euro

Het project REBOOT wil een vroegtijdige gespecialiseerde interventie en een vernieuwend samenwerkingsmodel introduceren in het vaak versnipperde Brusselse hulpverleningslandschap. Het innovatieve project, met als proeftuin Brussel, hanteert een actieve multidisciplinaire netwerkbenadering om mensen met een psychische kwetsbaarheid of (vermoeden van) lichte psychiatrische problematiek perspectief te bieden en voor te bereiden op hun (socio-) professionele re-integratie (of heroriëntatie op de arbeidsmarkt). In samenwerking met de betrokken actoren wordt getracht de kloof tussen hulpverlening en tewerkstellingen te overbruggen om zo de kansen op duurzaam werk en inclusie van deze specifieke doelgroep te verhogen.

GC De Kroon – Visueel Festival Visuel 2023 – 9900 euro

Het Visueel Festival Visuel (VFV) is een Visueel kunstenfestival in openlucht in het hart van Sint-Agatha-Berchem. VFV legt de focus op straattheater, circus, dans en activiteiten voor een jong publiek. De voorkeur gaat uit naar woordloze of visuele voorstellingen om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken en de taalbarrières tussen verschillende gemeenschappen op te heffen. Kleinere performances en intieme voorstellingen worden afgewisseld met spektakels voor een groot publiek. De voorstellingen en activiteiten worden gespreid over verschillende feeërieke locaties, hoofdzakelijk in openlucht in Sint-Agatha-Berchem en op wandelafstand van het festivalcentrum op het Kerkplein.

Cinemaximiliaan – New Connections 2023 – 80.000 euro

Met ‘New Connections’ wil Cinemaximiliaan via film en ontmoeting ook in 2023 bruggen slaan tussen 1) nieuwkomers en Vlamingen/Brusselaars en 2) Vlaanderen en Brussel. Al de activiteiten hebben tot doel een thuis en een netwerk te zijn voor de doelgroep. Na een eerste intens jaar van heropbouw, legt Cinemaximiliaan nu de focus op het versterken van de basisstructuur van de werking, om verder te kunnen bouwen aan de duurzaamheid van deze unieke organisatie, richting een professionele sociale-culturele werking.

Brussels Studies Institute – Academy for Urban Action 2023 – 55.000 euro

Een urbane doe-tank die op een non-formele en experimentele manier jongeren dingen bijleert over stedelijke thema’s. Een structuur van 8 sessies binnen een zelfgekozen thema, dat hen informeert en omkadert zodat ze zelf positieve en creatieve acties kunnen ondernemen en ontwerpen in de stad. De AUA streeft ernaar om jongeren te empoweren en hen een stem te geven in het stadsmaken.

De Vrienden van Brosella – Brosella Spring Festival en Brosella Summer Festival 2023 – 50.000 euro

Brosella biedt kwaliteitsvolle urban, etno en jazz muziek aan voor een zo breed en divers mogelijk Brussels publiek doorheen het jaar. Brosella hecht veel belang aan samenwerkingen met lokale en duurzame leveranciers, een brede gedragenheid van het culturele en sociale netwerk, vergroening, verduurzaming, integrale toegankelijkheid, sociale inclusie en gezinsvriendelijkheid. Dit jaar wordt voor het eerst een voorjaarsfestival in LaVallée georganiseerd.

Be.brusseleir – Jaarproject 2023 – 106.000 euro

Be.brusseleir ijvert voor het behoud en de verspreiding van het Brussels dialect via allerhande projecten voor een diverse doelgroep. De theatervoorstellingen kennen veel succes en worden sterk gewaardeerd.

Centrum Ambulante Diensten – De Salto – Maatschappelijk labo voor kwetsbare Brusselaars – 69.700 euro

De Salto is een stadsinnovatief en participatief project ter versterking van werkzoekende Brusselaars die geconfronteerd worden met allerlei typische grootstedelijke moeilijkheden. Het programma bestaat uit drie pijlers: arbeidsimmersie, 21e-eeuwse communicatie en maatschappelijke verkenning met als doel om op een vernieuwende wijze verbinding te creëren tussen deze kwetsbare doelgroep, hulpverleners én maatschappij. Met dit initiatief wil De Salto een goede praktijk ontwikkelen voor toekomstige initiatieven in Brussel en Vlaanderen voor deze doelgroep en een positieve impact uitoefenen op de leefbaarheid van de stad.

Growfunding – Structurele sociale en financiële hefboom – 65.000 euro

Growfunding ontwikkelt een innovatieve sociaal-financiële hefboom die (Brusselse) werkingen toelaat via civic crowdfunding gedurende 2-4 jaar extra eigen inkomsten te realiseren en burgers en organisaties duurzaam laat participeren aan hun werking.

Halolalune Production – De Week van de Klank 2023 – 15.000 euro

Halolalune Production organiseert tijdens De Week van de Klank diverse activiteiten rond geluid, met aandacht voor zowel experiment en creatie als belangrijke maatschappelijke thema’s. Installaties, concerten, performances, luistersessies, screenings, workshops, wandelingen en lezingen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië belichten geluid in al zijn aspecten en helpen bij de bewustwording van het belang van onder meer een goede geluidsomgeving, gehoorgezondheid, geluidsoverlast, … Alle evenementen tijdens De Week van de Klank zijn gratis en toegankelijk voor een breed publiek.

Jazz Projects – Brussels Jazz Weekend 2023 – 30.000 euro

Brussels Jazz Weekend biedt een forum voor alle stakeholders van de Belgische jazzscene. Met de baseline Discover jazz, discover the city biedt Jazz Projects een transversaal platform aan dat alle (stedelijke) deelnemers integreert, informeert en sensibiliseert.

Labolobo – DanceDanceDance -  65.000 euro

Met het intergenerationele project DanceDanceDance (DDD) introduceert Labolobo maandelijkse dansinterventies in Brusselse Nederlandstalige woonzorgcentra. DDD maakt gebruik van dans, beweging en bewuste aanraking als tool om betekenis en verbinding te creëren en als instrument van persoonlijke expressie. Het project wil het welbevinden van ouderen verhogen. DDD is een initiatief van Labolobo in samenwerking met P.A.R.T.S, Danscentrum Jette, Klarafestival en Kenniscentrum WWZ.

Lasso – Explo Labo 2023 – 60.000 euro

Met het project Explo Labo wil Lasso bruggen bouwen tussen professionals en vrijwilligers uit de kinderopvang van baby’s en peuters en kunstenaars of medewerkers van culturele organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op die manier wil Lasso de culturele en/of pedagogische competenties van deze professionals en vrijwilligers versterken en ook de cultuurparticipatie van baby’s en peuters (0-3jr.) op een duurzame manier ondersteunen. Hiertoe wil Lasso een netwerk uitbouwen, een aantal samenwerkingsexperimenten opzetten en zorgen voor kennis- en expertise-uitwisseling.

Molenbeek Rebels Basketball – Verankering van de sociale – educatieve werking – 50.000 euro

Molenbeek Rebels Basketball is een sociaal-sportieve praktijk die zich de persoonlijke ontwikkeling en de empowerment tot doel stelt van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties, voortbouwend op hun passie voor basketbal. Elk meisje krijgt de kans om in te stappen in een traject op maat met doelstellingen rond talentonwikkeling, een engagement in de clubwerking, het behalen van een diploma of het verwerven van competenties buiten het onderwijs, zodat ze een rugzak vol praktische en mentale vaardigheden kan meenemen naar het dagelijkse leven.

Passa Porta NL – Passa Porta Festival 2023 – 75.000 euro

Het internationaal Passa Porta literatuurfestival, dat plaatsvindt van 23 tot 26 maart 2023 verbindt schrijvers met lezers, en lezers met elkaar. Als stadsfestival nodig het uit om Brussel (verder) te ontdekken en dat in vele talen.

VI.BE – Stoemp! Brusselse caféconcerten 2023 – 60.000 euro

Met de gratis Stoemp! Caféconcerten voorziet VI.BE nieuw muzikaal talent én gevestigde waarden van een kwalitatieve speelplek in de meest authentieke cafés van Brussel en haar wijken. Stoemp! fungeert als lijm tussen Brusselse socio-culturele organisaties, keyplayers, collectieven en muzikanten en betrekt via participatieve trajecten jonge organisatoren-in-wording.

ART2WORK – Nederlands2start – 77.000 euro

Art2Work wil met het nieuwe impulsproject Nederlands2Start meer leerkansen Nederlands voor haar doelgroepen creëren om op die manier een nog grotere impact te bewerkstelligen op hun persoonlijkheids- en competentieontwikkeling, uiteraard in functie van hun tewerkstellingskansen binnen én buiten Brussel.

Cultureghem – Cultureghem’s Lanceerplatform 2023 – 94.600 euro

Door de specifieke ligging (op de Abattoirs in Anderlecht) en het beantwoorden aan primaire noden (via projecten als COLLECTMET en DREAMKITCHEN, samen eten maken en delen) bereikt Cultureghem een uiterst diverse groep mensen, gaande van nieuwkomers over mensen in armoede tot ingenieurs. Cultureghem wil het maatschappelijk weefsel versterken door samen met die mensen een (fysieke) plek te bouwen, waar zij de touwtjes zelf in handen nemen en zichzelf en elkaar versterken. Een plek voor onthaal en voor vormingen, waar organisaties uit Brussel en Vlaanderen in verbinding kunnen komen met elkaar.

Erasmushogeschool Brussel – Departement Mens & Maatschappij – BrOLL – Brussels Open Living Lab – 27.900 euro

Brussels Open Living Lab is een sociaal-educatief project waar oude, afgedankte en restmaterialen (cf.’brol’) van Brusselse organisaties en bedrijven actief worden ‘her’ingezet in een co-creatief proces om kinderen en volwassenen uit verschillende socio-culturele en socio-economische achtergronden met elkaar in verbinding te brengen. Hiertoe werd het BrOLLab opgericht in hartje Brussel.

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa – Festival van Vlaanderen Brussel 2023 – 82.500 euro

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa focust op twee Brusselse stadsfestivals. Het toekomstgerichte omroepfestival Klarafestival presenteert de top van de internationale klassiek, geeft Vlaamse artiesten een internationaal podium en mobiliseert in samenwerking met VRT en vele Brusselse en Vlaamse partners een ruim publiek en meer dan honderdduizend luisteraars in Vlaanderen en Europa. Het complementaire Walden festival combineert klassiek, jazz, niet-westerse muziek en new classical met architecturale parels in het groene hart van Brussel. Daarnaast zet de organisatie in op verschillende publieksverbredende projecten met een sterke maatschappelijke impact zoals Jouw Sleutel, Klarafestival in de zorg en Musikaa.

Brukselbinnenstebuiten – Stadsmakers 2023 - 35.400 euro

Stadsmakers onderzocht het voorbije jaar het samenleven in hyperdivers Brussel. Via een nieuwe, ambitieuze partner- en publiekswerking wil de projectdrager de resultaten verder bekendmaken in Vlaanderen (en Brussel), ook onder moeilijker bereikbare groepen. Tegelijk verschaft hij door middel van bijkomend veldwerk nog meer inzichten over de Brusselse hyperdiversiteit.

Brussels Museums – Nocturnes 2023 – 20.000 euro

Brussels Museum Nocturnes is een grootschalig maar laagdrempelig initiatief dat het brede publiek op een aangename en toegankelijke manier in contact brengt met het Brusselse museale aanbod. Dankzij zijn hoofd- en grootstedelijke dynamiek draagt het bij tot een positieve beeldvorming over Brussel in Vlaanderen.

Visit.brussels - een gemeenschappelijke cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel – 25.000 euro

Visit.brussels – het Brussels Agentschap voor Toerisme – ontwikkelt een gezamenlijke cultuurcommunicatiestrategie om de internationale ambitie van Brussel als cultuurstad te versterken. Daarbij wordt agenda.brussels gepositioneerd als een herkenbaar, gemeenschappelijk en meertalig Brussels cultureel merk. Op termijn wordt er ook een ticketing-systeem ontwikkeld. Dit initiatief versterkt de Vlaamse inbreng in Brussel en kan ervoor zorgen dat Brussel op een coherente, gestructureerde en drempelverlagende wijze als culturele hoofdstad aan Vlaanderen wordt getoond. Zo kunnen meer Vlamingen zich aangetrokken voelen tot een bezoek aan hun hoofdstad.

2022 - goedgekeurde projecten 

KWB – Driekoningentocht Brussel-Antwerpen – 18.000 euro

Door middel van bewogen stadsbezoeken aan Brussel en Antwerpen langs organisaties en projecten met een sociale/maatschappelijke functie, worden deelnemers uitgenodigd om via een luistermethodiek de link te leggen tussen de tocht en hun eigen leefwereld. Met die luister- en ontmoetingsmethodiek gaan de deelnemers in dialoog met elkaar via correspondentie en/of ontmoeting. KWB faciliteert die match tussen enerzijds Brusselaars/ex-Brusselaars en anderzijds Vlamingen zonder of met een beperkte link met Brussel.

Volta – Volta werking 2022-2023 – 40.000 euro

Volta zet zich in om een duurzame ondersteuning te bieden aan de Brusselse en Vlaamse muzieksector. Dit doet het vanuit twee werkluiken: creatie en presentatie. Volta biedt werkplek aan honderden Brusselse en Vlaamse artiesten, organiseert op jaarlijkse basis meer dan 40 concerten en is vaste thuishaven geworden voor muziekliefhebbers en jongeren in Brussel en Vlaanderen. In Volta kunnen artiesten zicht professionaliseren en ontwikkelen.

Debateville - Debat- en spreekvaardigheidsateliers voor jongeren -  66.000 euro

Debateville bevordert de sociale mobiliteit en cohesie door jongeren tussen 10 en 14 jaar essentiële vaardigheden bij te brengen via een motiverend en veelzijdig naschools debatprogramma. Dankzij leuke, wekelijkse debatateliers leren ze een argumentatie opbouwen, zich inleven in een ander standpunt of een bewogen speech geven. De ateliers worden geleid door mentoren: getalenteerde vrijwilligers die zich inzetten als rolmodel voor andere jongeren.

Brussels Operettetheater - Opvoering van de operette YES! - 54.000 euro

Zoals in alle producties/uitvoeringen geeft het Brussels Operettetheater kansen aan beloftevolle jonge solisten. ‘YES!’ is een operette ‘nieuwe stijl’ die flirt tussen operette en jazz, die in de KVS-BOL en in de Leuvense Stadsschouwburg zal worden opgevoerd.

Korei Guided Tours – Verder vernieuwen 2022 – 65.000 euro

Korei Guided Tours wil extra publieken aanboren door het aanbod te verruimen, instrumenten te ontwikkelen om een nieuw soort klanten aan te spreken, op andere manieren te communiceren en de gidsen klaar te maken voor een inclusievere manier van gidsen.

Schoolgrappling – Brussels Schoolgrappling Network – 15.000 euro

Grappling is een echte wedstrijdsport die een sterke aantrekkingskracht heeft bij kinderen en jongeren. De vzw Schoolgrappling geeft het ravotten een plaats op school met een inkleding op maat van de kinderen (Dierenparadijs van het Jiujitsu) van het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in Brussel. Leren vallen en weer opstaan, leren plakken en loslaten, durver en proberen. ‘Knuffelmeesters’ leren kleuters, kinderen en jongeren weer op zoek gaan naar de grenzen van hun eigen kunnen tijdens het Schoolgrappling toernooi, de Ninja Bewegingsomloop en de Ninja Proeven.

Brussels Museums – Museum Night Fever 2022 - 20.000 euro 

Museum Night Fever wil op een originele en laagdrempelige manier jongeren tussen 16 en 30 jaar in contact brengen met de diversiteit van de Brusselse musea. Dit evenement, voor maar ook door jongeren, wil bruggen slaan tussen verschillende disciplines (museale collecties die worden geherinterpreteerd door dansers, muzikanten, performers, acteurs ..). Museum Night Fever wil een weerspiegeling zijn van de grootstedelijke “vibe” van Brussel, via de verscheiden en alternatieve programmatie en door samen te werken met lokale startende actoren.

Brussels Ouderenplatform – Digitrein – Digitale inclusie van Brusselse ouderen – 46.800 euro 

De Digitrein is een traject om Nederlandstalige Brusselse ouderen digitaal te versterken. De Digitrein gaat langs met digitale ondersteuning (in groep en individueel) voor ouderen en vorming voor personeel en vrijwilligers bij gemeenschapscentra en/of lokale dienstencentra in de verschillende Brusselse gemeentes en bereikt zo de ouderen in hun vertrouwde omgeving. De Digitrein is een samenwerking tussen de verschillende partners die ouderen de middelen willen geen om actief deel te nemen aan het steeds groeiende digitale aspect van onze maatschappij.

Convoi Exceptionnel – Boot Tenace Import/Export – 19.600 euro 

De feestelijke afsluiting van de jarenlange samenwerking van Boot Tenace en Allee du Kaai, die volgend jaar verhuizen. Interactieve interventies van Boot Tenace op en rond de site van Allee du Kaai in samenwerking met Vlaamse en Brusselse organisaties/kunstenaars gedurende de hele maand september. Orgelpunt is de première voor Brussel van de productie More Indians Less Cowboys i.s.m. het Brussels theatercollectief KAK, rond het thema plastic afval.

Filemon – Filem’on Internationaal Filmfestival voor Jong Publiek 2022 – 25.000 euro 

Filem’On is een participatief filmfestival op maat van het jong publiek in Brussel, met oog op diversiteit en duurzaamheid.  Dit is de zestiende editie van het filmfestival. Zoals ieder jaar is er een thema dat de rode draad vormt doorheen de films: ontmaskerd. Dat thema staat voor alle spanning die je je kunt inbeelden. 

Habbekrats – L’ILO – 40.000 euro 

L’ILO van Habbekrats is een nieuw project dat een warme plek biedt aan kinderen en jongeren in het hart van de stad. Het nieuwe huis wordt ingericht als een kleurrijk en bruisend ontmoetingsplatform voor kinderen en jongeren vol met speel-en groeimogelijkheden, maar waar jongeren ook naartoe kunnen voor rust, huiswerkbegeleiding, en op verhaal te komen bij authentieke jeugdbegeleiders. Het huis wordt opengesteld en gepromoot als hub waar verschillende organisaties kunnen samenwerken met en voor jongeren.

KAMO – Polsslag voor Brusselse scholen – 25.000 euro 

Het recht op toegang tot kunst, kind zijn en verbeelding. De sanitaire crisis heeft eens te meer aangetoond dat de nood hieraan voor jongeren pakkender wordt. Het versterken van de verbeeldingskracht wordt des te belangrijker. Dit project wil op korte termijn een antwoord bieden op het lerarentekort dat er in Brussel heerst en op de psychologische stress die jongeren te verwerken hebben na de sanitaire crisis aan de hand van artistieke projecten in de klas.

Ancienne Belgique - Boterhammen in de Stad 2022 - 90.000 euro

Boterhammen in de Stad is een muziekfestival dat een zomerse week lang elke middag focust op Nederlandstalige en/of Vlaamse artiesten. De reputatie en de kwalitatieve line-up lokt elk jaar weer een ruim publiek (niet alleen uit Vlaanderen) naar Brussel en toont zo de Vlaamse hoofdstad op een aangename en familiale manier. Ook voor veel mensen die in Brussel werken, voor Vlaamse Brusselaars en voor een groeiende schare andere inwoners van de stad, is Boterhammen in de Stad een vaste afspraak. De koppeling van het festival aan het avondfestival Feeërieën heeft ook voor een verjonging gezorgd, een tendens waar de komende jaren op verder wordt gewerkt.

​​​​De Vrienden van Brosella – Brosella Festival 2022 - 50.000 euro

Brosella biedt kwaliteitsvolle urban etno en jazz muziek aan voor een zo breed en divers mogelijk Brussels publiek. Dankzij de samenwerkingen met lokale en duurzame leveranciers en een breed cultureel netwerk kan het festival vergroenen en verduurzamen. Het festival staat expliciet open voor gezinnen met een inhoudelijk sterk programma op maat van iedereen.

​​GC De Platoo -  Plazey 30 jaar - 53.100 euro

Plazey bouwt al 30 jaar lang aan de combinatie van een presentatieplek voor Brussels aanstormend en nationaal gewaardeerd artistiek talent en een informele ontmoetingsplek, verworteld in de buurt, maar uitnodigend voor zowel Vlamingen uit de Rand als Brusselaars vanuit het hele Gewest.

Wiels - Park Poétik 2022 - 60.000 euro

Park Poétik is het corona-alternatief van SuperVliegSuperMouche waarbij socio-culturele partners, artiesten en bewoners de handen in elkaar slaan om tussen 1 juli en 28 augustus een participatieve kunstenzomer te organiseren. De openbare ruimte van de gemeenten Sint-Gillis en Vorst en bij uitbreiding Elsene, Anderlecht, Molenbeek en Brussel Stad, wordt ingezet als artistieke ontmoetingsplek voor jong en oud. Tijdens dit gratis en duurzaam openluchtinitiatief zullen meer dan 150 activiteiten boordevol verwondering plaatsvinden om poëzie te strooien in de straten, gaande van pop-up verrassingen tot straatresidenties, van parades en performatieve installaties tot Fiesta Poétik als finale.

Visit.brussels - een gemeenschappelijke cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel – 25.000 euro

Visit.brussels – het Brussels Agentschap voor Toerisme – ontwikkelt een gezamenlijke cultuurcommunicatiestrategie om de internationale ambitie van Brussel als cultuurstad te versterken. Daarbij wordt agenda.brussels gepositioneerd als een herkenbaar, gemeenschappelijk en meertalig Brussels cultureel merk. Op termijn wordt er ook een ticketing-systeem ontwikkeld. Dit initiatief versterkt de Vlaamse inbreng in Brussel en kan ervoor zorgen dat Brussel op een coherente, gestructureerde en drempelverlagende wijze als culturele hoofdstad aan Vlaanderen wordt getoond. Zo kunnen meer Vlamingen zich aangetrokken voelen tot een bezoek aan hun hoofdstad.

Muziekpublique – Hide & Seek festival - 10.000 euro

Het Hide & Seek festival haalt traditionele muziek uit zijn niche en stelt deze muziek aan het brede publiek voor. Niet enkel de culturele rijkdom van Brussel, waaronder de talrijke traditionele muzikanten die in Brussel wonen, worden tijdens het festival belicht, ook het Brusselse stedelijke patrimonium staat een week lang centraal. Met de Firefly Sessions zetten we in op het ontdekken van een bijzonder natuurfenomeen in combinatie met verrassende muziek.

Zig Zag – Couleur Café - 60.000 euro

Couleur Café is een driedaags kosmopolitisch muziek- en cultuurfestival dat elk jaar tijdens het laatste weekend van juni plaatsheeft. Sinds 2017 gaat het festival door in het Osseghempark in de schaduw van het Atomium. Het festival ontvangt jaarlijks tot 20.000 binnen- en buitenlandse bezoekers per dag waaronder een 5000-tal kampeerders. Ongeveer de helft van het aanwezige festivalpubliek komt uit Vlaanderen.

Platform-K – Uitbouw danswerkplek Brussel - 57.000 euro

Dit project wil de podiumkunsten en specifiek de hedendaagse dans in Brussel inclusiever maken. Door jongeren met een beperking en een talent voor dans uit Brussel en omstreken een professionele danstraining te geven in een professioneel kader geven we  ze de kans zich professioneel te ontwikkelen. Brussel zet zich hiermee op de inclusieve kaart en hierdoor veranderen we de standaard beeldvorming van dansers op onze Belgische podia en zetten daarmee een broodnodige inclusieve tendens in gang in Vlaanderen en België.

Listen - Listen! Festival - 26.000 euro

Het Listen! Festival is een jaarlijks grootschalig Brussels evenement met internationale uitstraling. Het festival profileert zich als een vitrine en platform voor de elektronische/urban muziek (alle subgenres) en cultuur.

Brussels Museums - Nocturnes 2022 - 20.000 euro

Brussels Museum Nocturnes is een grootschalig maar laagdrempelig initiatief dat het brede publiek op een aangename en toegankelijke manier in contact brengt met het Brusselse museale aanbod. Dankzij zijn hoofd- en grootstedelijke dynamiek draagt het bij tot een positieve beeldvorming over Brussel in Vlaanderen.

PeyMey Diffusion - Brussels International Fantastic Film Festival - 40.000 euro

Vanuit een specifiek filmaanbod zet BIFFF projecten en trajecten op van cultuureducatie, -participatie en -toeleiding, die gericht zijn naar specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, kansarme groepen, multicultureel, …) op lokaal en bovenlokaal niveau, met oog voor de link tussen Brussel en Vlaanderen.

Kunstberg - Panorama Kunstberg Festival - 30.000 euro

Het Panorama festival maakt de Kunstberg toegankelijk voor een breed publiek; via ludieke routes, exclusieve bezoeken aan dakterrassen en evenementen in topinstellingen worden verborgen schatten onthuld en vindt men zijn/haar weg in de architecturale diversiteit van deze wijk met symbolische waarde. Tientallen viewers markeren bijzondere uitzichten in de binnen- en buitenruimte.

DAS HAUS - Sounds for the Soul - 39.900 euro

Het project Sounds for the Soul van DAS HAUS wil de beleving van klassieke muziek radicaal dicht bij de burger brengen. DAS HAUS staat voor vernieuwende formats waarin intimiteit en experiment centraal staan en die een artistiek antwoord formuleren op een belangrijk actueel maatschappelijk narratief rond eenzaamheid, mentale gezondheid, gendergelijkheid en migratie.

Community Land Trust Brussel – Bouwen aan participatie – 40.000 euro

Vzw Community Land Trust Brussel bouwt woningen voor kansarme gezinnen, maar bouwt ook aan veerkrachtige gemeenschappen. Een belangrijk element daarin is de rol die de bewoners spelen bij het beheer en bestuur van de organisatie en woonprojecten. Het project wil hen verder ondersteunen om hen nog beter te betrekken en zo van de organisatie een school voor democratie te maken en andere CLT’s en huisvestingsactoren in Vlaanderen en Brussel te inspireren.

SceneOff - TOOTS 100 TRIBUTE project – 5000 euro

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Toots Thielemans organiseert vzw SceneOff ‘Toots 100 Tribute’, een reeks van publieksgerichte activiteiten die kadert in de overkoepelende ‘Toots 100 Birthday Celebration’. Orgelpunt is een groot hommageconcert in de Basiliek van Koekelberg.

Pool is Cool - FLOW 2022 – 75.000 euro

FLOW 2022 is de verderzetting van FLOW 2021, de eerste stap naar de herintroductie van publiek openluchtzwemmen in Brussel in vorm van een tijdelijk openluchtzwembad. in 2022 wordt de stap gezet van een testproject naar een continue werking, vertrekkend van de zelfde ambities dan in 2021: een plek creëren die tegelijkertijd een openluchtzwembad, een stedelijke attractie, een sociaal-relevante werkplaats en een plaats van maatschappelijke cohesie is. Bijkomende ambities voor 2022 zijn een duurzamere gestructureerde interne werking, betere toegankelijkheid voor mensen met beperking, een ecologische manier van waterzuivering, bijkomende infrastructuur (bar, sauna) en, in de grotere context, het onderzoeken en toepassen van de ervaring met FLOW in Brussel voor concrete zwembadprojecten in Vlaanderen.

Growfunding – Structurele sociale en financiële hefboom – 60.000 euro

Growfunding ontwikkelt een nieuwe innovatieve sociaal-financiële hefboom die (Brusselse) werkingen toelaat via civic crowfunding gedurende 2 tot 4 jaar extra eigen inkomsten te realiseren en burgers en organisaties duurzaam laat participeren aan hun werking.

MUS-E Belgium - Labo intercreatie Toolbox for care – 55.800 euro

LABO Toolbox for Care is een ontwikkelingsproject voor kunstenaars die op een participatief artistieke manier aan de slag willen in woonzorgcentra (WZC). Vanuit een kunstenaarskernteam worden ervaringen, inzichten, reflecties en research verzameld en samengebracht in een toolbox for care: guidelines voor intercreatie in WZC die verspreid en gedeeld zullen worden in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten.

Brussels by Water – De Waterbus: ontmoetingen op en langs het kanaal – 22.000 euro

De Waterbus is een aangenaam, klokvast en filevrij openbaar vervoermiddel op het Kanaal dat Brussel met de Vlaamse Rand verbindt. Multifunctioneel, milieuvriendelijk, voor een zeer divers publiek en voor allerlei soorten verplaatsingen. De Waterbus, begeleid door een gids, staat voor beleving, verkenning, informatie, uitwisselingen, contacten en verbondenheid.

GC De Kroon – Visueel Festival – 9900 euro

Het Visueel Festival Visuel (VFV) is een cultureel openluchtevenement dat plaatsvindt op verschillende locaties in Sint-Agatha-Berchem met een programma dat de focus legt op visuele kunstvormen (straattheater, circus, dans, artistieke installaties en kinderactiviteiten) van Belgische en Europese makers. Bezoekers en toeschouwers leren de gemeente op een andere manier ontdekken aan de hand van woordloze, tweetalige en kindvriendelijke voorstellingen, ateliers en artistieke interventies. Het festival is laagdrempelig en gratis en draagt bij tot ontmoeting, ontdekking en de presentatie van nieuwe artistieke kunstvormen en de omkadering van straat-en circusartiesten via residenties. Op die manier willen de organiserende partners, over de taalgrens heen, een zo divers mogelijk publiek aanspreken.

Damaged Goods – A Collection of Spaces – 32.600 euro

‘A Collection of Spaces’ is een verdieping en verduurzaming van de receptieve werking van Decoratelier in de Brusselse Heyvaertwijk. Waar de voorbije twee jaar, onder impuls van de pandemie, een geconcentreerd zomerfestival met workshops, performances en residenties werd voorgesteld, wil Damaged Goods in 2022 inspelen op een nieuwe realiteit en de activiteiten spreiden over een langer project dat zich gedurende enkele maanden ontvouwt, met focuspunten in mei en augustus en in juli een ‘extramuros’ project met Vlaamse partners in Oostende.  Door tijd en ruimte te voorzien, o.a. in de vorm van kunstenaarsresidenties en langdurige participatietrajecten, willen de initiatiefnemers de autonomie van Brusselse kunstenaars en collectieven stimuleren, ontmoetingen tussen verschillende groepen faciliteren, en hun unieke positie – tussen de grassroots kunstenscène en de grote instituties in – verstevigen.

AALFIE - Asmara Addis Literary Festival (in Exile) – 7500 euro

Het Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) is een internationaal, zwervend literair festival met pan-Afrikaanse wortels en feministische principes in het hart. Het wil een thuishaven zijn voor ideeën die zich vrij en vrijmoedig bewegen in grenzeloze literaire landschappen.

Het festival heeft als belangrijk thema’s de taalrijkdom van onze hoofdstad en Brussel als literaire inspiratiebron. Een literaire wandeling verbindt de verschillende festivallocaties in Elsene.

Kwa! – Jam'in Jette Outdoor Festival – 5000 euro

Het Jam’in Jette festival is een gezellig, lokaal, laagdrempelig, toegankelijk en gratis wereldmuziekfestival dat een multicultureel en divers publiek van alle leeftijden en horizonten samenbrengt. Naast muziek biedt Jam’in Jette ook een kinderdorp, een verenigingsdorp, een circus- en straatkunstenprogramma, restaurants en bars.

Zinneke – Zinneke 2022 – 75.000 euro

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen allerlei publieken uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. Die zin om samen originele ideeën uit te werken en tot leven te brengen, wordt om de twee jaar geïllustreerd tijdens de Zinneke Parade.

Cinemaximiliaan – New Connections – 60.000 euro

Met het meerjarige culturele project ‘New Connections’ (2022-2024) wil Cinemaximiliaan via film en ontmoeting bruggen slaan tussen enerzijds nieuwkomers en Vlamingen/Brusselaars en anderzijds Vlaanderen en Brussel. Op het kruispunt van beeldvorming en gemeenschapsvorming wil dit project in Vlaanderen stereotypen over nieuwkomers én over Brussel bijstellen, om polarisering en eenzaamheid tegen te gaan. Zo kleurt ‘New Connections’ na de pioniersjaren (2015-2021) tegelijk een nieuwe fase binnen de werking van Cinemaximiliaan zelf, als transitieparcours naar een professionele sociaal-culturele werking.

Be.brusseleir – Jaarproject 2022 – 100.000 euro

Be.brusseleir ijvert voor het behoud en de verspreiding van het Brussels dialect via allerhande projecten voor een diverse doelgroep. De theatervoorstellingen kennen veel succes en worden sterk gewaardeerd.

Capital – Capital: attract, develop, empower – 100.000 euro

De jonge organisatie Capital is een veilige haven in de grootstad waar jongeren vooral zichzelf kunnen zijn en op die manier hun passies en talenten ontdekken. Het is een ecosysteem dat jongeren een directe connectie biedt met alle Brusselse organisaties die hun pad kunnen effenen. Een groeiend aantal programma’s wil een structureel antwoord bieden op de specifieke uitdagingen van de jongeren in de grootstad.

Cultureghem – Cultureghem’s Lanceerplatform – 82.100 euro

Door de specifieke ligging (op de Abattoirs in Anderlecht) en het beantwoorden aan primaire noden (via projecten als COLLECTMET en DREAMKITCHEN, samen eten maken en delen) bereikt Cultureghem een uiterst diverse groep mensen, gaande van nieuwkomers over mensen in armoede tot ingenieurs. Cultureghem wil het maatschappelijk weefsel versterken door samen met die mensen een (fysieke) plek te bouwen, waar zij de touwtjes zelf in handen nemen en zichzelf en elkaar versterken. Een plek voor onthaal en voor vormingen, waar organisaties uit Brussel en Vlaanderen in verbinding kunnen komen met elkaar.

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa – Festival van Vlaanderen Brussel 2022 – 82.500 euro

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa focust op twee Brusselse stadsfestivals. Het toekomstgerichte omroepfestival Klarafestival presenteert de top van de internationale klassiek, geeft Vlaamse artiesten een internationaal podium en mobiliseert in samenwerking met VRT en vele Brusselse en Vlaamse partners een ruim publiek en meer dan honderdduizend luisteraars in Vlaanderen en Europa. Het complementaire Walden Festival combineert klassiek, jazz, niet-westerse muziek en new classical met architecturale parels in het groene hart van Brussel en zette vanaf de eerste editie in 2021 de toon met zijn ongedwongen sfeer.

Jazz Projects – Brussels Jazz Weekend 2022 – 30.000 euro

Brussels Jazz Weekend biedt een forum voor alle stakeholders van de Belgische jazzscene. Met de base line Discover Jazz, Discover the City biedt Jazz Projects een transversaal platform aan dat alle (stedelijke) deelnemers integreert, informeert en sensibiliseert. 

Molenbeek Rebels Basketball – Verankering sociaal-educatieve werking – 65.000 euro

Molenbeek Rebels Basketball is een sociaal-sportieve praktijk die zich de persoonlijke ontwikkeling en het empowerment tot doel stelt van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties, voortbouwend op hun passie voor basketbal. Elk meisje krijgt de kans om in te stappen in een traject op maat met doelstellingen rond talentonwikkeling, een engagement in de clubwerking, het behalen van een diploma of het verwerven van competenties buiten het onderwijs, zodat ze een rugzak vol praktische en mentale vaardigheden kan meenemen naar het dagelijkse leven.

Overzicht goedgekeurde projecten in 2023, 2022, 2021, 2020 en 2019