Huis van het Nederlands

Het Huis van het Nederlands helpt iedere volwassene die Nederlands wil leren en oefenen of en is, meer algemeen, een toegangspoort voor Nederlands of het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Het gebouw van het Huis van het Nederlands is een open huis: wie vragen heeft over Nederlands leren of oefenen kan er gewoon naar toe gaan. De onthaalmedewerkers antwoorden op je vraag of doen een test, geven informatie over verschillende opties en geven advies. Wie wil, kan zich daarna direct inschrijven.

Het Huis adviseert ook bedrijven, organisaties, opleidingen en diensten met vragen over het Nederlands van hun medewerkers, hun cursisten of hun publiek. Het Huis kan hen helpen om een taalbeleid te realiseren.

Ook wie Nederlands wil leren via zelfstudie kan terecht bij het Huis van het Nederlands Brussel. In de Taalgarage van het Huis krijg je advies over hoe je kan starten met Nederlands via zelfstudie. Op een aparte website worden alle oefenkansen Nederlands in Brussel opgenomen.

De Vlaamse overheid verleent financiële ondersteuning voor de geïntegreerde uitbouw van het Huis van het Nederlands en voor het voeren van het taalpromotiebeleid en het ontwikkelen van oefenkansen Nederlands in Brussel.

Daarnaast blijft het Brusselse Huis van het Nederlands instaan voor de ondersteuning van lessen Nederlands als tweede taal (NT2) in de Brusselse regio. De Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel kent overigens jaarlijks aan het 'Begrotingsfonds Werking Volwassenenonderwijs' 633.000 euro toe in het kader van gratis lessen NT2 voor bepaalde categorieën Brusselaars.

De Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel staat via het Vlaams Brusselfonds in voor het eigenaarsonderhoud van en de verbouwingen aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel.