Studio Globo

Studio Globo is een niet-gouvernementele organisatie die impulsen geeft aan schoolgaande jongeren om een open en respectvolle houding te laten groeien tegenover mensen uit andere culturen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd. Jaarlijks nemen ongeveer 75 scholen uit het Vlaamse basisonderwijs deel aan het diversiteitsatelier ‘Wonen op het Dak’ en aan een buurtwandeling in Kuregem. Voor Nederlandstalige scholen uit het secundair onderwijs is er de ervaringsdag ‘Brussel Beleven’. Studenten uit de lerarenopleiding kunnen deelnemen aan een reeks diepgaande Brusselverkenningen.