Projectsubsidies Polsslag Brussel: aanvraag en behandeling

Begeleiding bij je projectaanvraag nodig?

Het team Coördinatie Brussel wil een goed zicht krijgen op de hoofdstedelijke context waarin de initiatieven zich ontplooien en wil een relatie opbouwen met Nederlandskundige actoren en het Nederlandstalig netwerk. Vanuit die openheid en dat partnerschap bieden we projectbegeleiding aan, zowel vóór de indiening van een eventuele projectaanvraag als tijdens de uitvoering van een goedgekeurd project. Dat betekent concreet dat je altijd bij ons mag aankloppen om een idee of projectvoorstel af te toetsen. Neem contact met ons op.

Wat moet je allemaal in de subsidieaanvraag vermelden?

Je aanvraag omvat het gestandaardiseerd aanvraagformulier (identificatiegegevens, projectbeschrijving, projectdoelstellingen, stappenplan, projectbegroting enzovoort), de gestandaardiseerde formulieren met de clausule van non-discriminatie en toegankelijkheid en aanvullende documentatie (onder andere een communicatieplan).

Bezorg ons de subsidieaanvraag in een pdf-versie via e-mail.

Hoe gaat het verder met je dossier?

Eerst kijken we na of het dossier volledig is. Indien nodig vragen we extra stukken op. Daarna leggen we een advies voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel. Zodra de minister een beslissing heeft genomen, brengen we je op de hoogte. Is de beslissing positief? Dan ontvang je een subsidiebesluit. Is de beslissing negatief? Dan ontvang je een brief met de motivatie.

Het ministerieel subsidiebesluit bepaalt o.a. de wijze van uitbetaling. In de meeste gevallen betalen we een voorschot van 80% uit. Het saldo van de subsidie kan volledig worden uitbetaald na afloop van het project en na indiening van:

  • bewijsstukken van de uitgaven;
  • een staat van inkomsten en uitgaven;
  • een projectverslag;
  • een exemplaar van het promotiemateriaal;
  • (eventuele) publicaties.