BRIO

BRIO (Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum) werd in mei 2005 – op initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en met de steun van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie – opgericht als consortium van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel en het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de KUBrussel/EHSAL.

De basisdoelstelling van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de rand te vergroten door:

  • wetenschappelijk onderzoek te initiëren, uit te werken en te verspreiden
  • samenwerking en uitwisseling van onderzoek en informatie te bevorderen

Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten, ontwikkelde BRIO zich met zijn website ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.

BRIO centraliseert vooral informatie betreffende de zogenaamde maatschappijwetenschappen en maakt die snel en permanent toegankelijk voor alle geïnteresseerden, onder andere via de BRIO matrix en de databank. Onderzoeken, analyses, publicaties en primaire bronnen en statistieken van bijvoorbeeld politiek-institutionele, -juridische, -economische en -financiële, taalsociologische, sociolinguïstische, sociaalgeografische en -demografische aard, maar ook alle thema's die het Vlaamse gemeenschapsleven in Brussel aanbelangen, worden zodoende ontsloten.

De Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel kende aan Prof. Dr. Rudi Janssens, die deel uitmaakt van BRIO, middelen toe voor de vier Brusselse Taalbarometeronderzoeken, waarvan het laatste in 2018 verscheen. De Taalbarometer is een onderzoek naar taalgebruik in Brussel. Het wordt ontsloten via de BRIO website