Huis voor Gezondheid

De vzw Huis voor Gezondheid wil ondersteuning bieden aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

  • Het Huis voor Gezondheid wil gezamenlijke diensten opzetten, afstemming en synergie van de activiteiten van de participerende zorgondersteunende organisaties, grotere efficiëntie door schaalvergroting, afspraken rond gezondheidszorg-ontwikkeling met de zorgverstrekkers, gezondheids-organisaties en beleidsinstanties.
  • Het Huis voor Gezondheid functioneert als ontmoetingsplatform voor de gezondheidssector (het virtuele zorgnetwerk) en in samenwerking met de Brusselse WelzijnsRaad, tussen de welzijns- en gezondheidssector. Het Huis voor Gezondheid vzw is het platform voor de verschillende vormen van gezondheidszorg te Brussel en voor de Nederlandstaligen uit de Rand die op Brusselse gezondheidsdiensten en -organisaties beroep wensen te doen.
  • Het Huis voor Gezondheid zoekt actief naar samenwerking met alle partners die de visie en missie van het HvG onderschrijven om haar doelstellingen te verwezenlijken, in het bijzonder met de organisaties uit de Brusselse Rand.
  • Het Huis voor Gezondheid legt aan de bevoegde overheden en aan de bevolking verantwoording af en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.

De doelstellingen van het Huis resorteren onder de 4 pijlers van het Huis:

  1. Netwerking in de gezondheidszorg versterken
  2. Multidisciplinaire samenwerking bevorderen
  3. Toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Nederlandskundige zorg (o.a. Zorgzoeker)
  4. Aantrekken en behouden van tweetalige zorgverleners