Begroting 2023

Programma G Brussel: tabel begroting 2023
Artikel Bedrag in euro
Dotatie Vlaamse Gemeenschapscommissie 29.376.000
Compensatie energiekosten 1.015.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie gemeenschapsinfrastructuur 1.116.000
Algemene werkingskosten 148.000
Projectsubsidies  2.035.000
Br(ik - Alles voor stadsstudenten 1.920.000
Brukselbinnenstebuiten 214.000
Studio Globo 141.000
Huis voor Gezondheid 482.000
Kenniscentrum Woonzorg Brussel 225.000
Kuumba 143.000
Vlaams-Brusselse Media 6.639.000
BRIO 112.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie Brede School 705.000
Huis van het Nederlands Brussel 686.000
Muntpunt 2.719.000
Nog te bestemmen 388.000
Vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds 5.489.000
Eigen inkomsten Vlaams Brusselfonds 963.000
Totaal beleidskredieten 54.516.000